WESTERN PALACE
Wedding & Convention


443 - 445 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại:  (84-28) 38 352 888  - (84-28) 38 351 999
Email:  info@westernpalace.vn

(*) Là phần bắt buộc nhập